top of page

Om oss

Vi är PT Lean Consulting, ett väletablerat leankonsultföretag baserat i Gävle, Sverige. Vårt uppdrag är att hjälpa företag över hela världen att förbättra och effektivisera sina verksamheter genom att använda vår expertis inom lean-metoder.

Med över 80 års branscherfarenhet har vi haft förmånen att samarbeta med 80 företag inom ett brett spektrum av branscher, vilket har gjort att vi kunnat leverera varaktiga besparingar på över 1,4 miljarder SEK till våra kunder.

Team

bottom of page