top of page
Arbeta tillsammans med projektet

Bemyndigande med praktisk LEAN

Vi är mer än bara rådgivare; vi är dina framstegspartners. Vår heltäckande process innebär att vi leder ditt team genom hela resan från strategisk planering till smidigt utförande. Genom interaktiva workshops säkerställer vi en aktiv medverkan från alla delar av din organisation, vilket resulterar i konkreta framsteg och långvariga förbättringar.

FAS 1.

Skärmavbild 2023-04-11 kl. 17.52.15.png

IGNITE

På PT Lean Consulting är vi specialiserade på att hjälpa organisationer att förbättra sina processer och uppnå större effektivitet.

 

Genom att samarbeta med vårt team av LEAN-experter får organisationer ett nytt perspektiv, identifierar nya tillväxtmöjligheter och etablerar en tydlig väg framåt.

 

Med fokus på ständiga förbättringar och hållbara lösningar hjälper vi företag att övervinna sina utmaningar och komma fram starkare än någonsin tidigare. Låt oss hjälpa dig att ta din organisation till nästa nivå.

FAS 2.

Skärmavbild 2023-04-11 kl. 17.52.31.png

Vi hjälper organisationer att eliminera slöserier och uppnå större effektivitet.

 

Genom samverkande kaizen-workshops analyserar och omdesignar vi processer för att minska slöserier och förbättra kvaliteten. Genom att involvera medarbetarna skapar vi en kultur av ständiga förbättringar och engagemang.

 

Vårt mål är att effektivisera processer, förbättra kundnöjdheten och driva verksamhetsframgång.

RE-SHAPE

FAS 3.

Effektivt ledarskap är avgörande för att förändra beteenden vid implementering av nya processer.

 

Standarder är också väsentliga för ständiga förbättringar eftersom de ger en tydlig definition av vad som förväntas. Vi vet att ett LEAN-ledningssystem är nödvändigt för att förstärka positiva beteenden och säkerställa att teammedlemmarna är i linje med att uppnå önskade resultat.

 

Vårt team samarbetar med ditt för att implementera en strukturerad problemlösningsmetod som ger medarbetarna möjlighet att identifiera förbättringsområden och arbeta tillsammans för att implementera lösningar. 

RE-INFORCE

FAS 4.

Framgångsrika LEAN-initiativ kräver en tydlig plan för genomförandet.

 

Med vår "LEAN Implementation Toolbox" förser vi din organisation med nödvändiga verktyg och tekniker för att skapa ett framgångsrikt produktionssystem.

 

Vårt tillvägagångssätt skapar en dragkraft i din organisation som inspirerar teammedlemmar att ta till sig LEAN-principer och driva förbättringar.

 

Kontakta oss idag för att lära dig mer om hur vi kan hjälpa din organisation att lyckas.

MULTIPLY

Realisera er potential genom temporärt stöd

I den ständigt föränderliga affärsvärlden kan utmaningar plötsligt dyka upp och kräva snabba och effektiva lösningar. Om ditt företag står inför kritiska hinder men saknar interna resurser eller specialiserad kompetens för att direkt tackla dem, kan tillfälligt stöd vara den avgörande faktorn för att övervinna dessa hinder.

bottom of page