top of page

Interimt Företagsstöd

När ditt företag står inför kritiska utmaningar och det saknas interna resurser eller specialiserad expertis för att hantera dem, kan tillfälligt stöd vara den avgörande lösningen.

 

PT Lean Consulting är experter inom området och erbjuder skräddarsydda lösningar för att bistå företag i en mängd olika situationer. Oavsett om det handlar om att hantera förändringar, optimera verksamhetsprocesser eller navigera genom komplexa utmaningar, är vi här för att hjälpa till att identifiera och implementera effektiva strategier som driver framgång och hållbar tillväxt för ditt företag.

När det är läge att överväga att nyttja våra tjänster:

 • Tidsbaserade behov: Du behöver expertis under en specifik period utan att binda dig till en permanent anställning.
   

 • Långa rekryteringstider: Rekryteringsfördröjningar ska inte hindra dina framsteg. En interim-konsult är en handplockad person med bred erfarenhet och expertis inom sitt område, redo att kliva på sitt uppdrag snabbt enligt överenskommen tid.
   

 • Arbetsbelastningstoppar: Alla verksamheter kan råka ut för snabba förändringar och plötsliga behov av förstärkning. Ett interimt företagsstöd är en effektiv hantering av ökningar i arbetsbelastningen.
   

 • Extern kompetens: När du saknar intern kompetens erbjuder vi erfaren, extern support inom en mängd expertområden.
   

 • Driva förändring: Oavsett om det handlar om expansion, transformation eller omvändning, tillhandahåller vi det ledarskap som krävs.

Vårt Interim Management omfattar ett brett spektrum av expertområden:

• Lean Management (Effektiv styrning)

• Produktion

• Inköp

• Produktionsplanering

• Projektledning

• Utvärdering av försiktighetsbedömningar (due diligence)

• Bedömning och genomförande av förbättringar inom leveranskedjan

• Utvärdering och genomförande av försäljnings- och produktionsplanering (S&OP)

• Utvärdering och förbättringar av organisationen

• Program för besparingar inom inköp

• Utvärdering av likviditet (cash-flow)

Kontors kaffepaus

För mer information eller för att diskutera era specifika behov, kontakta oss idag.

bottom of page